Over ons

Stichting al-Yateem is een welzijnsorganisatie die zich sterk maakt voor weeskinderen in Marokko. Wij willen deze mensen hetgeen schenken, wat voor jou en mij vanzelfsprekend is: de primaire basisbehoeften van een mens; eten, drinken, kleding, onderdak en veiligheid. Dit zijn zaken waar we niet dagelijks bij stil staan, maar voor velen elders in de wereld niet vanzelfsprekend is. Wij gunnen de weeskinderen een zorgeloze kindertijd, waarin zij zich beter kunnen ontwikkelen en beter kansen kunnen krijgen in de maatschappij. 

Minder-bedeelden

Naast de aandacht voor de weeskinderen zijn wij ook actief met het helpen van de minderbedeelden in het land. Het gaat om mensen en gezinnen die moeilijk rond kunnen komen, vaak door een te laag inkomen of helemaal geen inkomen.
Stichting al-Yateem geeft om mensen en wil een steentje bijdragen aan het realiseren in de basisbehoeften van deze groep mensen.

Overzicht fondsen stichting al-Yateem

Alle donaties die bij stichting al-Yateem ontvangt, komen in een van 3 fondsen terecht.
Bekijk  hier het overzicht (PDF) van de fondsen

Waarom Marokko?

Overal ter wereld zijn er helaas weeskinderen en minderbedeelden die hulp nodig hebben. Gelukkig zijn er ook verschillende organisaties wereldwijd die deze mensen proberen te helpen en wij horen hier ook bij.  De keuze voor Marokko heeft te maken met het feit dat wij als organisatie bekend zijn met het land. We komen vaak in het land en we weten de Ins en Outs om te kunnen functioneren. Wij willen natuurlijk dat het geld van onze donateurs bij de juiste mensen terechtkomt en op een goed georganiseerde manier. Dat kan natuurlijk niet in een onbekend gebied.
In Marokko zelf proberen wij op verschillende gebieden hulp aan te bieden, zo zijn wij in Marrakesh, Nador en Al Hoceima actief.

Werkwijze

Al-Yateem is gevestigd in Nederland en alle hulp wat we bieden is afhankelijk van de donaties van gulle mensen uit Nederland. In Marokko hebben we 3 veldkantoren, in Marrakesh, Nador en Al-Hoceima. Voor hulp dienen mensen bij deze veldkantoren aan te kloppen.

Alle hulp wordt geregistreerd in vorm van projecten en een budget voor vrijgemaakt, deze budget wordt dan overgemaakt naar een Marokkaanse bankrekening om vervolgens de projecten te financieren.

Voor terugkoppeling naar onze volgers gebruiken we onze Facebookpagina. Op deze pagina plaatsen we regelmatig berichten over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen onze donateurs ook nieuwsbrieven met verslagen over de laatste gang van zaken en verloop van projecten. Zo hopen wij onze donateurs inzicht te geven in hoe hun donaties worden uitgegeven.

Tot de pubertijd

Stichting al-Yateem houdt bij het begrip ‘weeskind’ rekening met de islamitische richtlijnen. Volgens de islamitische leer wordt een kind als wees beschouwd tot het begint te puberen, wat meestal rond de leeftijd van 14 jaar is.

De stichting gebruikt de donaties die bestemd zijn voor het onderhoud van deze groep. Onze contactpersonen in Marokko voorzien de stichting periodiek van informatie over kinderen die nog binnen deze groep vallen en kinderen die hierbuiten vallen. Zo zorgt de stichting ervoor dat de donaties op een verantwoorde manier worden gebruikt voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn.

Na de pubertijd

Wanneer de kinderen volgens islamitische richtlijnen geen weeskinderen meer zijn, worden ze uiteraard niet aan hun lot overgelaten. De stichting neemt de verantwoordelijkheid op zich om de kinderen te helpen totdat ze zelfredzaam worden. Het onderhoud voor deze kinderen wordt gefinancierd vanuit de algemene of Zakaat fondsen.

Onderhoudsvormen

De stichting hanteert 2 vormen van onderhoud, afhankelijk van het gebied waar de weeskinderen zich bevinden wordt een vorm toegepast.

  1. Maandelijkse uitkering: In de omgeving van Al Hoceima en Nador worden de weeskinderen onderhouden middels een maandelijkse uitkering die de moeder/verzorger ontvangt. De moeder/verzorger is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderhoud, onder toezicht van onze contactpersonen in die gebieden. Naast de maandelijkse uitkering profiteren deze kinderen ook van extra periodieke projecten, zoals schoolprojecten, medische zorg en extra voedselpakketten.
  2.  Onderhoudspakket: In Marrakesh en Akka hanteert de stichting een vorm van onderhoud waarbij de contactpersonen direct hulp bieden aan de weeskinderen. Zo worden de gezinnen maandelijks voorzien van voedselpakketten en komt de stichting in actie wanneer er behoefte is aan zorg of steun op welk vlak dan ook.

Zakaat-geld

Stichting al-Yateem hecht veel waarde aan het uitgeven van Zakaat-geld volgens de islamitische richtlijnen. Het is van groot belang dat het Zakaat-geld snel wordt uitgegeven aan degenen die er recht op hebben. Het geld wordt in eerste instantie besteed aan weeskinderen die de leeftijd van de pubertijd hebben bereikt en waarvoor het weeskindonderhoud-fonds niet kan worden gebruikt. Dit gebeurt in de vorm van uitkeringen. Tevens wordt het Zakaat-geld uitgeven aan gezinnen in nood. 

Scroll naar boven