ANBI

Stichting al-Yateem heeft de ANBI-status. Onze stichting is dus erkent door de belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Dat betekent dat wij geen erfbelasting of schenkbelasting betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Bovendien mogen onze donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

RSIN: 850586409

Contactgegevens 

Beresteinlaan 241, 2542 JG ‘s-Gravenhage

www.al-yateem.nl

info@al-yateem.nl

Bestuurders

El Bouzidi Radouane : Voorzitter

El-Morabit Kamal:  Penningmeester

Ibrahim Abdellaoui:  Secretaris

De bestuurders ontvangen geen vergoedingen of salarissen over de werkzaamheden die zij uitvoeren.

Beleidsplan stichting al-Yateem

Beleidsplan 2019-2026 (pdf)

Jaarverslagen

> Financieel jaarverslag 2020
> Financieel jaarverslag 2021
> Financieel jaarverslag 2022

 

Formulier publicatie plicht

> Formulier ANBI 2021
> Formulier ANBI 2022

Activiteitenverslag

De verslagen van de activiteiten die stichting al-Yateem ontplooit zijn te vinden op de facebook-pagina van de stichting

> Facebook-pagina stichting al-Yateem

Scroll naar boven